Slaptažodžio keitimas

Processing

Klientų atsiliepimų tvarkymo taisyklės

(taisyklių atnaujinimo data: 2023 09 11)

1. Taisyklėse naudojamos sąvokos

1.1. Atsiliepimas – Kliento el. paštu pateikta nuomonė ar rekomendacija apie Bendrovės paslaugas ir aptarnavimą.

1.2. Bendrovė – UAB „Lemora“, juridinio asmens kodas 233623430, registruotos buveinės adresas Technikos g. 8A, Kaunas;

1.3. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs  prekes ir/ar paslaugas Bendrovės internetinėje parduotuvėje www.lemora.lt;

1.4. Paslaugos – bet kokios Bendrovės teikiamos prekės ir paslaugos;

1.5. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 2. Atsiliepimų rinkimo tvarka

2.1. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus bei parašytus ir Bendrovės elektroninėje svetainėje pateiktus Atsiliepimus. 

2.2. Bendrovė nekoreguoja gautų Atsiliepimų teksto, išskyrus akivaizdžias gramatines ar skyrybos.

2.3. Kartu su Atsiliepimu Klientai pateikia patvirtinimą, kad sutinka, jog Bendrovė Atsiliepimą paskelbtų viešai.

2.4. Atsiliepimus gali palikti Klientai, įsigiję prekes internetinėje parduotuvėje/svetainėje www.lemora.lt.

2.5. Bendrovė skelbia Klientų, pateiktus atsiliepimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ar nėra kitaip neetiški:

- nėra susiję su nelegalia veikla;

- neminima politiškai jautri veikla;

- nėra nurodoma asmeninė ar kitokia neskelbtina informacija (pavyzdžiui, el. pašto adresai, telefono numeriai, kredito kortelės informacija ar pan.);

- Atsiliepimų turinys nėra įžeidžiantis arba nesusijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu);

- Atsiliepimuose nėra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

2.6. Atsiliepimai gali būti skelbiami Bendrovės interneto svetainėse, tiesioginės rinkodaros pranešimuose kitiems klientams, reklamuojant Bendrovės paslaugas naujienų portaluose ar socialiniuose tinkluose, skelbiant Bendrovės naujienas ir pan.

2.7. Atsiliepimus internetinėje parduotuvėje Klientai skelbia neatlygintinai.

 3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento

3.2. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: [email protected]; arba telefonu +370 37 465555.

3.4. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą: raštu adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS) - www.vtis.lt