Slaptažodžio keitimas

Processing

Verslo klientų savitarnos bendrosios taisyklės

1. Lemora.lt verslo klientų savitarna naudotis turi teisę:

1.1.Lietuvoje registruoti viešieji ir privatieji juridiniai asmenys (mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios įmonės, viešosios įstaigos), kurios užpildo elektroninę registracijos formą ir neturi jokių neigiamų objektyvių aplinkybių (pvz., neigiama informacija viešuose registruose dėl Pirkėjo galimo nemokumo, turto areštų registro informacija apie įregistruotus turto areštus, neigiama informacija dėl netinkamo prievolių vykdymo kitiems kreditoriams ikiteismine ar teismine tvarka, ar bet kokia kita neigiamo pobūdžio informacija).
1.2. Įmonės, kurios turi galiojančią Pirkimo-Pardavimo sutartį su Lemora UAB.


2. Verslo klientų savitarnos paskyros aktyvavimas ir galiojimas.

2.1. Verslo klientų savitarnos paskyra yra aktyvuojama patikrinus užpildytą elektroninės registracijos formą ir viešai prieinamą informaciją apie įmonę.
2.2. Verslo klientų savitarnos paskyra galioja 12 mėn. nuo aktyvavimo datos. Jei per 12 mėn. verslo klientas nuperka prekių ir paslaugų daugiau nei už 2000 Eur (su PVM), verslo paskyra pratęsiama dar 12 mėn.
2.3. Nupirkus mažiau kaip už 2000 Eur (su PVM) per 12 mėn. nuo paskyros aktyvavimo datos, paskyros galiojimas pasibaigia ir daugiau nepratęsiamas.
2.4. Kylant klausimams, galima kreiptis į savo asmeninį vadybininką arba el.paštu [email protected] / tel. +370 638 22222


3. Verslo klientų savitarnos paskyros naudojimas.

3.1. Verslo klientų savitarna ir jos naudomis galima naudotis tik internetinėje svetainėje lemora.lt prisijungus prie aktyvuotos paskyros.
3.2. Didmeninės kainos, kurios matomos prisijungus prie verslo klientų savitarnos paskyros, galioja tik lemora.lt internetinėje svetainėje.
3.3. Fiziniams asmenims skirti nuolaidų kuponai, prekių išpardavimai ir kitos reklaminės akcijos prisijungus prie verslo klientų savitarnos paskyros negalioja.
3.4. Iš anksto suderintos specialios objektinės prekių kainos ir/ar mokėjimo sąlygos (kurios yra nurodytos Pirkimo-Pardavimo sutartyje su Lemora UAB) po pateikto internetu užsakymo yra sutikrinamos ir prireikus pakoreguojamos priskirto asmeninio vadybininko (kuris esant poreikiui, susisiekia telefonu ar el. paštu).


4. Pirkimo taisyklės, privatumo politika, grąžinimas ir garantija.

4.1. Prekių pardavimo lemora.lt internetinėje parduotuvėje tvarka yra nurodyta Pirkimo-Pardavimo internetu taisyklėse
4.2. Abi šalys įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi griežtai pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus - laikomasi Privatumo politikoje įvardintų taisyklių.
4.3. Pirktoms prekėms galioja Grąžinimo ir garantijos taisyklės.


5. Baigiamosios nuostatos.

5.1. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šių Taisyklių, sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai pirmąja instancija sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Lemora UAB registruotos buveinės vietą.
5.2. Lemora UAB pasilieka sau teisę keisti Verslo klientų paskyros funkcionalumą ir/arba naudojimo taisykles ir/arba nutraukti Verslo klientų paskyros programą, apie tai iš anksto nepranešusi paskyros turėtojams.